Aanleg zonnepark TSN Groen

De installatie is opgebouwd met 3100 PV zonnepanelen met een totaal gewicht van 29 TON en 25 kilometer kabel. De 10 omvormers zorgen voor de omzetting naar 1 miljoen KWH opgewekt vermogen. Dit resulteert in een 475 ton CO2-uitstootreductie per jaar. Het TSN Groen logo ligt in zicht voor de vliegroute Schiphol. Deze energie gebruikt TSN Groen voor de reguliere distributie rondom Utrecht. TSN Groen is dé specialist op het gebied van emissieloze distributie en hoogwaardige dienstverlening. Met onze elektrische vrachtwagens kunnen we duurzaam en geruisloos uw goederen vanaf 25 kg bezorgen. Met natuurlijk dezelfde service, kwaliteit en klantvriendelijkheid die u van TSN Groen gewend bent. Zo dragen we bij aan een schonere en veiligere leefomgeving.

Op maandag 29 maart 2020 heeft Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) officieel ons geopend. Op tientallen meters hoogte knipte hij daarvoor een lint door. Samen met directeur Andries Vlot mocht Van Dalen vanaf een hoogwerker de ruim 3000 zonnepanelen op het dak van TSN Groen met eigen ogen aanschouwen. Bij de officiële opening refereerde Van Dalen aan de Latijnse tekst: “Sol Iustitiae Illustra Nos” (zonne der gerechtigheid verlicht ons). Deze tekst is afgeleid van een vers uit het Bijbelboek Maleachi en tevens het motto van de iets verder gelegen Universiteit Utrecht. Van Dalen zei het bedrijf TSN Groen, in de dubbele betekenis van het woord, toe te wensen dat de zon der gerechtigheid bij hen mag schijnen. Op het dak van logistiek dienstverlener TSN Groen liggen ruim 3000 zonnepanelen die jaarlijks voor 425 ton CO2-reductie zorgen. Dat is te vergelijken met de hoeveelheid koolstofdioxide die 20.000 groeiende bomen samen opnemen. Volgens Van Dalen is TSN Groen een voorloper in Europa als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Green Deal.

Wil je meer projecten van ons zien?

Kijk dan op ons TSN Groen Youtube kanaal.